Cukrzyca jest bardzo poważną chorobą, której nie należy bagatelizować. Złudne jest to, że cukrzyca nie boli. Diabetycy przez wiele lat mogą żyć, nie znając swojej choroby lub żyć „normalnie” mimo zaleceń. Ból lub inne problemy pojawiają się wraz z powikłaniami, gdy jest już za późno. Jakie są przewlekłe powikłania cukrzycy? Jak im zapobiegać?

Jakie są przewlekłe powikłania cukrzycy?

Powikłania cukrzycy dzieli się na mikro- oraz makroangiopatie. Pierwsze dotyczą naczyń włosowatych oraz drobnych żył i tętnic. Z kolei drugie obecne są w dużych naczyniach krwionośnych o średnicy powyżej 100 nm.

Mikroangiopatie

 • Neuropatia cukrzycowa powoduje zmiany w budowie i funkcjonowaniu włókien nerwowych. Objawy mogą być bardzo zróżnicowane i obejmować zaburzenia czucia, kurcze, drętwienie, mrowienie, ból, osłabienie mięśni, a nawet ich zanik.
 • Nefropatia cukrzycowa uszkadza i zaburza pracę nerek. Swoistym objawem jest wysoki poziom albuminy w moczu. Znaczne uszkodzenia lub zaniedbanie leczenia może prowadzić do niewydolności nerek.
 • Retinopatia cukrzycowa dotyczy uszkodzeń naczyń krwionośnych siatkówki oka. W zależności od rodzaju może wiązać się z zaburzeniami widzenia, obrzękiem, krwawieniem, a w skrajnych przypadkach z utratą wzroku. 
CZYTAJ:  Psychologia w cukrzycy, czyli jak się nie dać chorobie

Makroangiopatie

Jest to ogólna nazwa chorób układu sercowo-naczyniowego spowodowanych przez cukrzycę, a właściwie przez długo utrzymujący się zbyt wysoki poziom glukozy we krwi lub znaczne wahania glikemii. Do makroangiopatii zalicza się: chorobę niedokrwienną serca, miażdżycę zarostową, zawał mięśnia sercowego oraz udar mózgu.

Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia przewlekłych powikłań cukrzycy

Główną przyczyną występowania powikłań jest nieunormowana glikemia. Pojedyncze i sporadyczne wysokie poziomy cukru nie muszą przekładać się na rozwój powikłań. Jednak częste epizody hiperglikemii znacząco przyczyniają się do ich wystąpienia. Ryzyko powikłań dodatkowo zwiększa się przy wysokim stężeniu cholesterolu, stresie, występowaniu stanu zapalnego, zwłaszcza przewlekłego, a także przy paleniu papierosów i piciu alkoholu. 

CZYTAJ:  Wczesne i późne powikłania cukrzycy

Profilaktyka i badania kontrolne

Oprócz regularnej kontroli glikemii bardzo ważne jest okresowe wykonywanie badań. Dotyczy to wszystkich diabetyków. W przypadku osób, które mają problemy z uregulowaniem glikemii, badania mogą być wykonywane częściej. Wszystkie badania zleca lekarz prowadzący.

Kontrolowanie swojego stanu zdrowia znacznie ułatwia odpowiedni sprzęt, np.  wielofunkcyjny system diagnostyczny evercare®easy firmy HAND-PROD. Poza możliwością pomiaru glukozy w najbliższym czasie dostępne będą także paski do pomiaru cholesterolu, a docelowo system będzie mierzył aż 6 parametrów.

Literatura:

 1. Bąk M., Kadłubowska M., Fraś M., Wpływ samokontroli w cukrzycy na czas powstawania nefropatii cukrzycowej. Probl Piel. 2009, 17: 105-109.
 2. Czech A., Tatoń J., Prewencja i leczenie metabolicznych stanów naglących w cukrzycy, [w:] Cukrzyca, red. Czech A., Tatoń J., Wydawnictwo Elamed 2009, s. 241-254.
 3. Idzior-Waluś B., Epidemiologia przewlekłych powikłań cukrzycy, [w:] Przewlekłe powikłania cukrzycy, red. Sieradzki J., Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej 1998, s. 19-31.
 4. Jankowiak B. i in., Powikłania cukrzycy jako choroby przewlekłej. Nowiny Lek. 2007, 76: 482-484.
 5. Kański J.J., Choroby siatkówki pochodzenia naczyniowego, [w:] Okulistyka kliniczna, red. Zagórski Z., Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner 1997, s. 344-379.
 6. Karnafel W., Przewlekłe powikłania cukrzycy – patogeneza, implikacje kliniczne, Przew Lek 2000, 9: 61-68.
 7. Tesfaye S. and Toronto Diabetic Neuropathy Expert Group, Diabetic neuropathies: update on defi nitions, diagnostic criteria, estimation of severity, and treatments, Diabetes Care 2010, 33: 2285-2293.
 8. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group, The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus, N. Engl. J. Med. 1993, 329: 977-986.

Dołącz do facebookowej grupy zdrowych diabetyków i razem porozmawiajmy o cukrzycy ↷
KLIKNIJ