Regularny pomiar cukru we krwi jest czymś naturalnym w życiu diabetyka – to nieodłączny rytuał dnia. Zdarzają się jednak okoliczności, które wybijają z tego schematu i pojawia się problem: jak mierzyć cukier glukometrem, gdy nie ma do tego warunków? Takie sytuacje występują np. podczas wycieczek, na lotnisku, w trakcie koncertów i ogólnie w sytuacjach, które w pewien sposób zaburzają nasz harmonogram. Jak sobie wtedy radzić?

Regularność jest najważniejsza, ale…

Konieczność wykonywania systematycznych pomiarów glikemii jest podstawą skutecznego leczenia cukrzycy. Na pierwszych wizytach u diabetologa podkreśla się, jak ważne są regularne godziny pomiarów i uczy się, jak prawidłowo mierzyć cukier. Nie można zrezygnować z pomiaru ze względu na niesprzyjające warunki. Nic się nie stanie, jeżeli pomiar wykonasz 10 minut później niż zwykle, ale nie powinno to być normą, a harmonogram dnia należy tak zaplanować, by uwzględnić czas na pomiary. Niemniej rzucanie wszystkiego na środku drogi i wykonywanie badania, bo właśnie wybiła TA godzina, nie sprzyja zachowaniu higieny i wiarygodności pomiaru.

CZYTAJ:  Diabetyk na wakacjach

A skoro już o higienie mowa…

Zapewne wiesz, jak prawidłowo mierzyć cukier glukometrem, ale przypominamy, że jest to badanie, w którym dochodzi do przerwania ciągłości skóry, więc przy braku higieny może dojść do zakażenia. Niewskazane jest wykonywanie pomiarów w miejscach, gdzie zachowanie czystości jest trudne, a jeżeli już, to koniecznie należy mieć pod ręką gazik nasączony substancją dezynfekującą do przemycia rany.

Gdy diabetyk idzie na wycieczkę

Problematyczną sytuacją może być ta, w której osoba chora na cukrzycę wybiera się na pieszą wędrówkę, np. w góry. Osoba odpowiedzialna za grupę musi zostać poinformowana o stanie uczestnika, a przynajmniej jedna osoba towarzysząca powinna wiedzieć, jak mierzyć cukier glukometrem lub jak podać lekarstwo. W sytuacji, gdyby doszło do hipoglikemii, a diabetyk nie mógłby samodzielnie wykonać tych czynności, w grupie powinien znajdować się ktoś, kto pomoże. Niektóre aplikacje do glukometrów, np. GlucoWell dla glukometru VivaChek Ino Smart, umożliwiają przesyłanie wyników on-line do rodzica lub opiekuna, co może być przydatne, np. podczas wycieczki szkolnej.

Pomiar nie powinien być wykonywany podczas marszu; grupę należy zatrzymać na czas, gdy diabetyk dokonuje pomiaru. Niektórzy ze względu na uczucie wstydu lub niechęć do „sprawiania kłopotu” innym mają opory przed tym i starają się poczekać, aż prowadzący zarządzi postój. Niestety w przypadku aktywności fizycznej takie zwlekanie jest błędem, gdyż może dojść do hipoglikemii.

Badanie można wykonać na świeżym powietrzu, a nawet lepiej to zrobić na zewnątrz niż np. w niezbyt higienicznym toi-toiu. Trzeba tylko pamiętać o przemyciu skóry przed i po nakłuciu.

CZYTAJ:  Cukrzyca w podróży – 5 rzeczy, które musisz wiedzieć

Jak prawidłowo mierzyć cukier w samolocie ?

W większości sytuacji nie ma większych problemów z tym, by zmierzyć sobie poziom cukru we krwi. Kłopot może pojawić się, gdy planujesz lot samolotem. Linie lotnicze dopuszczają przewożenie glukometrów i akcesoriów do podawania insuliny, ale trzeba o tym wcześniej poinformować obsługę lotniska. Może być konieczne zaświadczenie od lekarza, że chorujesz na cukrzycę i musisz zabrać ze sobą na pokład glukometr oraz insulinę. Sama procedura badania nie różni się niczym, musisz tylko upewnić się, że możesz zabrać ze sobą urządzenie na pokład, dlatego przed podróżą zapoznaj się z regulaminem lotów danej firmy.

Źródła:

  1. Szypowska A. i in., Mam cukrzycę typu 1. Poradnik dla pacjenta i jego rodziny, Warszawa 2015, edycja 3.
  2. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2018. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Diabetologia Praktyczna 2018, tom 4, nr 1.

Dołącz do facebookowej grupy zdrowych diabetyków i razem porozmawiajmy o cukrzycy ↷
KLIKNIJ